Škola za odgoj i obrazovanje – Pula jedina je ustanova na području Istarske županije koja provodi osnovnoškolske i srednjoškolske programe odgoja i obrazovanja namijenjene učenicima s većim teškoćama u razvoju u dobi od 6. do 21. godine.

Tu jedinstvenost u programskom određenju nadopunjuje i jedinstvenost u pristupu, podršci, stručnosti, ali i entuzijazmu, angažmanu i posvećenosti njenih djelatnika temeljnom cilju – izjednačavanju mogućnosti djece s teškoćama u razvoju. Dakle, u najjasnijoj formi tog pojma – Škola za odgoj i obrazovanje istinska je inkluzivna ustanova.

Od početaka njenog rada, 1958. godine, u Školi su svoje temeljne, ali i akademske i stručne kompetencije stjecala nebrojena djeca i mladi iz jedne od najrizičnijih i najmarginaliziranijih skupina našeg društva – oni s intelektualnim i ostalim utjecajnim teškoćama u razvoju. U misiji i viziji razvoja škole oduvijek se nalazilo podizanje standarda, kako odgoja i obrazovanja, tako i skrbi i njege, ali i specifičnih intervencija namijenjenih ne samo učenicima te škole, već i svoj djeci urbanog područja Pule koja su imala potrebu za intervencijama te vrste, a često i šire.

Na lokalnoj i regionalnoj razini, djelatnici Škole pružaju podršku odgojno-obrazovnim ustanovama u svim segmentima njihova rada koji uključuje inkluzivne aktivnosti, od edukacija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, pa do podrške u izradi individualiziranih kurikuluma i edukacijsko-rehabilitacijske procjene. Škola je uvijek rado biran partner u projektima brojnih lokalnih i regionalnih nevladinih organizacija i javnih ustanova, ali i škola i Sveučilišta.

Na nacionalnoj razini, ova je specifična ustanova poznata, među ostalom, po inovativnim inicijativama kroz različite inkluzivne aktivnosti u području školskog sporta, strukovnog obrazovanja, ali i razvoja kompetencija. Primjerice, tijekom pandemije COVID-19, djelatnici Škole izradili su preko stotinu edukacijskih materijala i planova poučavanja učenika s teškoćama u razvoju, koji su korišteni diljem regije.

Na međunarodnoj razini, Škola za odgoj i obrazovanje – Pula prepoznata je kao kvalitetan partner u brojnim projektima i programima u Europskoj uniji i regiji.

Škola se trajno nastoji razvijati u skladu sa suvremenim inkluzivnim počelima koja uključuju usmjerenost na učenika i pružanje podrške učeniku u onom sustavu, programu i obliku školovanja u koji je on uključen. O tome govori i sam moto škole –  JEDINO ZAJEDNIČKO SVIM LJUDIMA JE RAZLIČITOST.

Škola za odgoj i obrazovanje – Pula ima pred sobom jedan jasan cilj koji objedinjuje sve njene aktualne i buduće aktivnosti – suradnjom zaposlenika, roditelja i lokalne zajednice svakom učeniku omogućiti razvoj u sredini u kojoj će se osjećati prihvaćeno, voljeno, sigurno i zadovoljno, u sredini koja će djelovati poticajno na razvoj svih njegovih potencijala, u kojoj će se voditi briga o njegovim specifičnostima i gdje će se osposobljavati za samostalan život u skladu sa sposobnostima.

Do kraja nastave još je

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Skip to content